“Không gậy, không kẹo” (Xây dựng thói quen học tập với động lực nội sinh Give)

Những phương pháp tạo động lực phổ biến mà người học dễ nhận thấy, người dạy thường áp dụng là đưa ra phần thưởng để khuyến khích hoặc hình phạt gây áp lực để người học tham gia hoạt động học tập. Theo đó, sinh viên phải nỗ lực để “được” hoặc “không mất” cái gì đó, ví dụ như điểm số. Đây chỉ là giải pháp trước mắt và nguy hiểm hơn là tạo ra bệnh thành tích, dẫn đến sự nhầm lẫn mục đích học tập là vì điểm số. Trong một nghiên cứu hành động tiến hành đối với 22 sinh viên không chuyên đã đạt trình độ C1, chúng tôi thử nghiệm phương pháp tự tạo động lực giúp người học nhận biết và sử dụng thành tích nội tại một cách có ý nghĩa. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp từ Bảng hỏi mức độ hưởng ứng của sinh viên đối với phương pháp này, Ghi chép của giáo viên về khóa học, Phỏng vấn sâu và Bảng điểm cuối kì cho thấy phương pháp này có tính bền vững và liên tục. Khi người học đã tự thân trải nghiệm và hưởng trái ngọt của thành tích nội tại, họ nhận thấy một nguồn động lực không ngừng, tìm cách tạo ra nó và dần thiết lập cơ chế tự làm tự thưởng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Ngọc Toàn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 09:30 (ICT)