json-user.zip

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325/resource/bdf796fa-b31c-4e54-be7a-2578fd51ba3f/download/json-user.zip

JSON files with information of device which match with csv eeg data file. session_id.json, session_id.csv

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 28, 2019
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019
Định dạng application/zip
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatZIP
idbdf796fa-b31c-4e54-be7a-2578fd51ba3f
last modified10 tháng trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position5
revision idff01ff12-5352-4c07-9820-e20b8c72e80c
size148,7 KiB
stateactive
url typeupload