BaoCaoTaiNguyenInternet2012.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/1163334a-aaea-4795-8aba-c237b3ec1ca5/resource/c7e09a8c-6b88-416b-ae03-4d6a0d38b5a8/download/baocaotainguyeninternet2012.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

"Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam" được xuất bản lần đầu vào năm 2012 và từ đó đến nay đã trở thành báo cáo thường niên cung cấp số liệu và kết quả phát triển tài nguyên Internet hàng...

Nguồn: Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 9 26, 2018
Được tạo ra Tháng 9 26, 2018
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatPDF
idc7e09a8c-6b88-416b-ae03-4d6a0d38b5a8
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package id1163334a-aaea-4795-8aba-c237b3ec1ca5
revision idaf38c530-07b7-484b-ae18-bcb37f7e6411
size2,4 MiB
stateactive
url typeupload