Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2018
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOCX
id0e0f8e10-2b47-47f5-a64c-c78763130be2
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id1804a8eb-0db5-4449-9a7d-c3354801a0b2
revision id09d146ca-7f1d-47d9-9a97-cfae38dfce80
size92,9 KiB
stateactive
url typeupload