Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 17, 2018
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/msword
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOC
ide9db52c9-5899-4d6c-8b67-5d29639109fc
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/msword
on same domainTrue
package id18be2327-1e93-46c1-ac79-79fba4fd3807
revision id10a81294-946e-496f-84f2-fa46a33facf0
size123,5 KiB
stateactive
url typeupload