4065-85-7548-1-10-20170404.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/1ec28982-82f0-42cb-b7eb-76982443f51c/resource/caf118d4-3ed5-45ef-83ab-95bf456de5d0/download/4065-85-7548-1-10-20170404.pdf

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 32, Số 4 (2016) 15-23

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 11, 2018
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
idcaf118d4-3ed5-45ef-83ab-95bf456de5d0
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id1ec28982-82f0-42cb-b7eb-76982443f51c
revision ida1eeec21-b2df-4c31-aa78-5bc424cfd3b7
size450 KiB
stateactive
url typeupload