55 năm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua thơ ca cách mạng Việt Nam

Mối quan hệ Việt Lào vốn có từ lâu đời. Ngay từ thời kỳ tiền sử, Việt Nam và Lào đã là hai nước láng giềng của nhau, có chung nền văn hóa Hòa Bình rực rỡ và mang dấu ấn đậm nhất ở Đông Nam Á. Sự tương đồng về mặt văn hóa giữa Việt Nam và Lào không chỉ được thể hiện đậm nét trong văn hóa Hòa Bình mà cả trong văn hóa Đông Sơn lừng lẫy sau đó nữa.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Võ Đình Hường
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 10:53 (ICT)