huong-dan-to-giac-toi-pham.aspx

Địa chỉ: http://bocongan.gov.vn/togiactoipham/Pages/huong-dan-to-giac-toi-pham.aspx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông...

Nguồn: Hướng dẫn quy trình tố giác tội phạm

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 2 19, 2020
Được tạo ra Tháng 2 19, 2020
Định dạng Không biết
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created4 tháng trước
id1f65fd6b-7b05-4e8f-a6b2-2ff8e1c1a3a3
package id8cabc122-ecc2-46b4-923b-ffbc659f2871
revision id305c03bc-738c-408a-9eed-0c60b8bcd5b8
stateactive