Quản lý xuất nhập cảnh

Danh sách Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ: http://bocongan.gov.vn/danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh.html?lID=21

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 29, 2019
Được tạo ra Tháng 7 29, 2019
Định dạng Không biết
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created11 tháng trước
id2e8f363d-290a-4ca1-bf95-91b3b76806d3
package id9ee00652-83c9-4f57-b1bd-667593a371d7
revision id5e91f604-d3db-4635-b480-9b5e9a56c236
stateactive