Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/a81d5fbd-a4fd-4bd3-9c2a-64de15649ee0/resource/e0a3d6ab-3c39-47bf-88d0-9416da4cc1f2/download/mo-hinh-gim-ngheo-ti-mt-s-cng-ng-dan-tc-thiu-s-vit-nam-2012.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

"Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đắk Nông (Tháng 9-10 năm 2012)

Nguồn: "Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 28, 2019
Được tạo ra Tháng 10 28, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created8 tháng trước
formatPDF
ide0a3d6ab-3c39-47bf-88d0-9416da4cc1f2
last modified8 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ida81d5fbd-a4fd-4bd3-9c2a-64de15649ee0
revision id405c2fb4-c6e2-4995-a5ca-98d8224d6c18
size3,8 MiB
stateactive
url typeupload