Bản tin thông tin Khoa học BHXH số 1-2018.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/af622814-7955-4f8c-9880-17821cba3d2f/resource/177a5b57-35a1-4893-b633-803fb6f472c4/download/bn-tin-thong-tin-khoa-hc-bhxh-s-1-2018.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bản tin thông tin khoa học BHXH cập nhật nội dung các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực an sinh xã hội

Nguồn: Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm xã hội số 1/2018

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 3, 2019
Được tạo ra Tháng 4 3, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatPDF
id177a5b57-35a1-4893-b633-803fb6f472c4
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idaf622814-7955-4f8c-9880-17821cba3d2f
revision id20743bf5-a9ab-4333-88fa-9cf199fe4d1e
size766,4 KiB
stateactive
url typeupload