Ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố cảm xúc đối với người học ngoại ngữ và cách khắc phục

Thông qua phương pháp khảo sát 36 giáo viên và 67 học sinh học tiếng Hán ở Đài Loan bằng bảng hỏi, chúng tôi tìm hiểu ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố cảm xúc (affective factors) đối với người học trong quá trình tiếp nhận ngôn ngữ. Kết quả khảo sát cho thấy yếu tố cảm xúc có ảnh hưởng tiêu cực đối với người học ngoại ngữ ở các mức độ khác nhau, trong đó kĩ năng nói và viết bị ảnh hưởng nhiều hơn kĩ năng nghe và đọc; học sinh phương Đông dễ bị ảnh hưởng hơn học sinh phương Tây; giáo viên đóng một vai trò quan trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố này đối với người học. Việc xây dựng động cơ học tập đúng đắn, giảm bớt áp lực trong thi cử, xây dựng môi trường học tập thân thiện, kiến tạo mối quan hệ học tập có tính cạnh tranh cao, v.v.. sẽ giúp học sinh tránh được những ảnh hưởng tiêu cực do nhân tố cảm xúc mang lại, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Thị Kim Loan
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:11 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 09:03 (ICT)