Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 27, 2018
Được tạo ra Tháng 3 27, 2018
Định dạng application/zip
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatZIP
id00bde207-fdf4-4442-a925-f1c8f994f363
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package idb242eb36-ce32-4c99-badc-45a7098ed611
revision id18f0a07f-95bd-4d38-99bf-6f3bc3d8e4b2
size38,7 MiB
stateactive
url typeupload