Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 12, 2019
Được tạo ra Tháng 7 12, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
formatPDF
id82a502ad-c0eb-4d0f-b044-2b5b1cd6e1d0
last modified7 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id50d5c68e-7f1a-4a46-a6a1-a10ee5bb6cbb
revision id4c6e998e-bd49-4902-b58a-548db191c784
size669,1 KiB
stateactive
url typeupload