Bản tin cập nhật thị trường số 16 (Labour Market Update vol.16)

Cung cấp thông tin về thị trường lao động Quý 4 năm 2017

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://ilssa.org.vn/vi/ban-tin-khoa-hoc/ban-tin-cap-nhat-thi-truong-so-16-labour-market-update-vol16-72
Tác giả ILSSA
Người bảo dưỡng ILSSA
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 3 21, 2018, 15:11 (ICT)