BCCL so 1.2019_Tac dong cua FTAs den LDVL.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2/resource/7c68457a-37cc-4862-ba08-07ce7396c38f/download/bccl-so-1.2019_tac-dong-cua-ftas-den-ldvl.pdf

Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao về lao động sẽ có những tác động tích cực đến thị trường lao động Việt Nam như: tạo thêm việc làm, đặc biệt là trong những ngành mà Việt Nam có lợi thế về nhân lực và chi phí lao động thấp như dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ, chế biến thực phẩm, sản xuất cà phê,…; tiền lương được cải thiện trong các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh những cơ hội, vẫn còn nhiều thách thức về thể chế, chính sách và chất lượng nguồn nhân lực. Việc sửa đổi hệ thống luật pháp lao động theo các cam kết trong các FTA cho tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO là hết sức cần thiết và cấp bách.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 25, 2019
Được tạo ra Tháng 6 25, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created8 tháng trước
formatPDF
id7c68457a-37cc-4862-ba08-07ce7396c38f
last modified8 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2
revision ide08d843f-d6eb-4414-ae26-224fc7694c0b
size1.010,8 KiB
stateactive
url typeupload