BCCL so 3.2019_Phong ngua TNLD, BNN cho LD KV ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2/resource/9089d560-8cd3-49bc-89e5-58706b09fb60/download/bccl-so-3.2019_phong-ngua-tnld-bnn-cho-ld-kv-pct.pdf

Khu vực phi chính thức (PCT) là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo việc làm cho số lượng lớn người lao động (NLĐ). Phần lớn lao động trong khu vực PCT đang phải làm việc trong điều kiện lao động có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại, trong khi công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) chưa được chú trọng. Các nội dung về phòng ngừa TNLĐ, BNN cho lao động trong khu vực PCT được quy định trong Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bao gồm: (i) Thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; (ii) Huấn luyện ATVSLĐ; (iii) Thanh tra, kiểm tra và (iv) Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện trên thực tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng ngừa TNLĐ, BNN thông qua các giải pháp từ hoàn thiện thể chế chính sách đến tổ chức thực hiện, giám sát nhằm hướng tới việc làm an toàn, sức khỏe cho người lao động trong khu vực PCT

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 25, 2019
Được tạo ra Tháng 6 25, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created8 tháng trước
formatPDF
id9089d560-8cd3-49bc-89e5-58706b09fb60
last modified8 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2
position2
revision id0fe8b3da-b203-4d9d-94ca-c594429ebe3e
size1,3 MiB
stateactive
url typeupload