BCCL so 2.2019_BHHT da tang.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2/resource/ceab54e5-cffd-448f-8008-f1f76653293c/download/bccl-so-2.2019_bhht-da-tang.pdf

Phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng nhằm đa dạng hóa các chế độ hưu trí, đáp ứng nhu cầu tham gia của người lao động và gia tăng mức lương hưu cho người cao tuổi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững đã trở thành xu thế chung trên toàn cầu. Các chính sách bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội thường xuyên và bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đều đã có các chế độ hưu trí. Mặt khác, mức sống của người dân Việt Nam đang được cải thiện nhanh chóng; khoa học và công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ vào hiện đại hóa hệ thống bảo hiểm xã hội. Đây là những cơ sở quan trọng để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở nước ta

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 25, 2019
Được tạo ra Tháng 6 25, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created8 tháng trước
formatPDF
idceab54e5-cffd-448f-8008-f1f76653293c
last modified8 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id91de90b0-e4a5-4f7d-a8f5-4040e76fe3e2
position1
revision id5d7dddf4-ef6d-4934-8da6-a1f2c772868d
size886,9 KiB
stateactive
url typeupload