e010000_btcs_so_23_090317.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/73717e6f-3f4c-4565-9f71-a3472779412e/resource/072823c4-2861-4a88-a03c-b1639e3a552e/download/tp.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bản tin Chính sách số 23 về chủ đề sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) và yêu cầu cải cách thể chế lâm nghiệp. Bản tin nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về “thể chế lâm nghiệp xã...

Nguồn: Bản tin Chính sách số 23

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 12 30, 2017
Được tạo ra Tháng 12 29, 2017
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
id072823c4-2861-4a88-a03c-b1639e3a552e
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id73717e6f-3f4c-4565-9f71-a3472779412e
revision id94d4c431-13a6-4b8d-9d9f-f982e02cb780
size4,6 MiB
stateactive
url typeupload