Bản tin khoa học số 15 - Viện Khoa học Lao động Xã hội

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chính sách lao động, việc làm, dạy nghề đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế đảm bảo công bằng xã hội

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Th.sỹ Nguyễn Thị Lan
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 1 10, 2018, 16:06 (ICT)