Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 1 10, 2018
Được tạo ra Tháng 1 10, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
format.pdf
idcc64bdc9-87d7-422f-8779-66955391db79
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id764ae34c-87b2-4452-821e-b2f1f661d9c3
revision id10ecf2d9-43c4-42a5-8fdb-bf4dfbfd972a
size1,4 MiB
stateactive
url typeupload