Bàn về cách đặt vấn đề “văn bản quảng cáo” trong Chương trình Ngữ văn trung học phổ thông

Bài viết này là một cố gắng chỉ rõ những gượng gạo và bất cập trong diễn giải của NBS bài học “Viết văn bản quảng cáo” sách Ngữ văn 10. Phân tích lần lượt nội dung các mục trong bài học này giúp tác giả sơ bộ kết luận rằng cách đặt vấn đề “Viết văn bản quảng cáo” của SGK là không phù hợp với thực tiễn. Như phân tích trong suốt bài viết này cho thấy – quảng cáo là một tình huống xã hội rộng lớn, việc cố soạn bài Viết Quảng Cáo chỉ làm cho chương trình học nặng nề nếu như không muốn nói rõ rằng đó là một bài không cần thiết.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Thời Tân, Nguyễn Đức Can
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:05 (ICT)