Bàn về dịch vụ hành chính

Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB ngày 6/9/2001 về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại 4 đơn vị: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tư pháp, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Từ Liên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Minh Tuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:12 (ICT)