Bàn về phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu kinh tế của Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển Anh. Đối với trường phái này, điểm đặc trưng trong lý luận kinh tế của họ là ủng hộ kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và thuyết giá trị - lao động; nền kinh tế thị trường với các quy luật vốn có của nó sẽ tự động điều tiết kinh tế và đảm bảo thăng bằng cung - cầu và cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. Theo quan điểm của họ: kinh tế thị trường là một mô hình tăng trưởng tự động. Tác phẩm nổi tiếng của A. Smith là cuốn “The Wealth of Nations” (Của cải của các dân tộc) xuất bản lần đầu năm 1776 đã thể hiện rõ tinh thần đó.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đinh Văn Thông
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 15:24 (ICT)