Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam năm 2015

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2015 với chủ đề "Phát triển đào tạo chất lượng cao" đã phản ánh trung thực, đa chiều về các khía cạnh của hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tâm điểm là sự phát triển của các trường chất lượng cao trong hệ thống. Ngoài phần mở đầu, tóm tắt và một số phát hiện chính, Báo cáo bao gồm 8 nội dung sau: 1. Tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; 2. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tuyển sinh, tốt nghiệp; 3. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; 4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 5. Kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 6. Tài chính cho dạy nghề; 7. Hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp; 8. Thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 7 12, 2019, 15:38 (ICT)
Được tạo ra Tháng 7 12, 2019, 15:38 (ICT)