Báo cáo phân tích hiện trạng ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam

Từ mức chỉ đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng cách đây 10 năm, đến nay ngành công nghiệp nội dung số có doanh số chục ngàn tỷ. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này còn xa mới tương xứng với tiềm năng phát triển. Nhiều nghiên cứu, đánh giá cũng như thực tế đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp nội dung số đã phát triển một cách tự phát, thiếu chiến lược rõ ràng, không có sự gắn kết giữa nghiên cứu, văn hóa, công nghệ và thị trường, chưa có nhiều mô hình kinh doanh tiên tiến phù hợp xu hướng quốc tế.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 21, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 21, 2018, 10:18 (ICT)