Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2019 của ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/18c5a9e1-fae7-4141-bac5-0f99af1eea61/resource/154b8391-197a-41e5-8d9b-61e5c4587abb/download/cv-1846.pdf

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2019 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 12, 2019
Được tạo ra Tháng 8 12, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created9 tháng trước
formatPDF
id154b8391-197a-41e5-8d9b-61e5c4587abb
last modified9 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id18c5a9e1-fae7-4141-bac5-0f99af1eea61
revision idc5e43408-bbdc-4438-a431-4b0db37fba83
size4,2 MiB
stateactive
url typeupload