Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I năm 2019 của ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/a8bbbd8c-10b9-4100-ab0a-09a0b8551cb4/resource/5de76d7b-5000-462c-9166-3d0299f94346/download/bctctonghopquyi2019.pdf

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I năm 2019 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 12, 2019
Được tạo ra Tháng 8 12, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created6 tháng trước
formatPDF
id5de76d7b-5000-462c-9166-3d0299f94346
last modified6 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ida8bbbd8c-10b9-4100-ab0a-09a0b8551cb4
revision id7002ffe5-e62f-44a7-94d9-2d9cfe29e56a
size2,5 MiB
stateactive
url typeupload