Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi vị

Theo luật Sở hữu Trí tuệ thì âm thanh và mùi vị chưa được bảo hộ tại Việt Nam vì chúng là các dấu hiệu không thể nhìn thấy được.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Văn Quỳnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 27, 2018, 09:23 (ICT)