KY_03817.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/894d2a78-336e-4dbc-a82f-0e66bbc92d8f/resource/1ae2bc54-44c8-4ed2-9879-8f6406cfddb4/download/ky_03817.pdf

Việt Nam học: kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập : truyền thống và hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh, 14-16.7.2004. Tập 3. Những vấn đề văn hóa, văn minh; Nghiên cứu giáo dục con người và nguồn nhân lực

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 10, 2018
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
id1ae2bc54-44c8-4ed2-9879-8f6406cfddb4
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id894d2a78-336e-4dbc-a82f-0e66bbc92d8f
revision id8c51a25e-0ff9-481d-8e19-7745a4a864f8
size7,7 MiB
stateactive
url typeupload