Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm ...

Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 7, 2019
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019
Định dạng pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created12 tháng trước
formatPDF
id50cba14e-d048-4183-bc55-2582eb7d1b94
mimetypepdf
package id15eb4bcb-9941-46cf-a175-acbab3a224d1
revision id03ab5fcd-b2df-43e7-a27d-f13f63371144
stateactive