so tay huong dan ap dung he thong quan ly an ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/c83f7c6c-0fd4-4f3c-84bd-657613bf985f/resource/6e7a6cc7-e8d7-4c96-8152-3a05085dcb7a/download/so-tay-huong-dan-ap-dung-he-thong-quan-ly-an-toan-ve-sinh-lao-dong.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Việt Nam đã và đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa một cách nhanh chóng. Xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho mọi người lao động là một lĩnh vực ưu tiên trong các...

Nguồn: Sổ tay hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 28, 2019
Được tạo ra Tháng 10 28, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created8 tháng trước
formatPDF
id6e7a6cc7-e8d7-4c96-8152-3a05085dcb7a
last modified8 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idc83f7c6c-0fd4-4f3c-84bd-657613bf985f
revision id1f5c27a3-7d8c-43c8-a9ea-a806c2fc41ab
size617,2 KiB
stateactive
url typeupload