Các bình diện nghiên cứu câu trong tiếng Nga

Trong các trường phái nghiên cứu cú pháp học hiện đại, câu luôn được xem là đối tượng trung tâm. Nhưng trong nhiều thập kỉ qua, cách hiểu về câu cũng tiến hóa không ngừng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Tùng Cương
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:36 (ICT)