Các hiệp định đối tác kinh tế - một con đường để phục hồi sức mạnh kinh tế của Nhật Bản

Vào cuối những năm 1980, khi kinh tế Nhật Bản đang tăng trưởng nhanh, nhiều người đã dự đoán rằng thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Nhật Bản. Thậm chí, các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh doanh và các nhà nghiên cứu ở nước Mỹ đang suy thoái còn tìm cách học tập từ sự thành công về kinh tế của Nhật Bản để phục hồi kinh tế và không để bị nước Nhật năng động qua mặt về kinh tế.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lưu Ngọc Trịnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:34 (ICT)