Các nguyên tắc ứng dụng công nghệ multimedia trong dạy-học ngoại ngữ

Công nghệ thông tin trong vài thập niên qua, với những khả năng kỳ diệu của nó, đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội trong đó có giáo dục.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Ngọc Oánh, Bùi Thu Giang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 14:38 (ICT)