Các phương thức Nhật hóa từ ngoại lai gốc tiếng Anh trong tiếng Nhật (nhìn từ góc độ ngữ âm)

Đối với những người nước ngoài học tiếng Nhật, đặc biệt là những người biết tiếng Anh, nhóm từ ngoại lai gốc tiếng Anh trong tiếng Nhật là nhóm từ khó, bởi vì các từ tiếng Anh khi nhập vào tiếng Nhật đều có những sự thay đổi lớn, đặc biệt là về ngữ âm và chữ viết, nhiều khi tới mức “khónhận ra” ngay đối với người bản ngữ nói tiếng Anh. Trong bài viết này, trên cơ sở khái quát những đặc điểm cơ bản của ngữ âm, chữ viết tiếng Nhật và những điểm khác biệt cơ bản của ngữ âm tiếng Anh so với ngữâm tiếng Nhật, các tác giả phân tích các phương thức “Nhật hóa” nhóm từ ngoại lai gốc tiếng Anh trong tiếng Nhật từ góc độ ngữ âm, nhằm giúp người học tiếng Nhật nắm được một số quy tắc Nhật hóa từ tiếng Anh và dễ dàng hơn trong việc nhận biết và sử dụng nhóm từ ngoại lai gốc tiếng Anh trong tiếng Nhật.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Ngô Minh Thủy, Trần Kiều Huế
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 09:41 (ICT)