4043-37-7464-1-4-20170317.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/5d99745b-83cd-47bb-99d7-512f39c3a1b8/resource/6417fe14-6e29-4b51-8423-47cef6fdf8cc/download/4043-37-7464-1-4-20170317.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Nghiên cứu ước lượng sức cạnh tranh và xem xét các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm thông tin kế toán và tài chính của các...

Nguồn: Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 17, 2018
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOCX
id6417fe14-6e29-4b51-8423-47cef6fdf8cc
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id5d99745b-83cd-47bb-99d7-512f39c3a1b8
revision id58735e14-51c6-4fa3-b613-fb05a1158a1f
size1,5 MiB
stateactive
url typeupload