Cách thức định nghĩa các thuật ngữ trong ngôn bản tiếng Anh kinh tế và một số ứng dụng trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành

Các hình thức định nghĩa trong ngôn bản tiếng Anh kinh tế, một vài gợi ý trong dạy học.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Thị Thanh Thùy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 09:14 (ICT)