Câu tiếng Pháp trong hoạt động giao tiếp

Đã từ lâu các nhà ngữ pháp đã chú ý đến việc xếp câu theo mục đích giao tiếp. Song họ không thống nhất được có bao nhiêu loại câu và tất cả mới đề cập đến ở mức độ rất đơn giản.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Hùng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 14:32 (ICT)