4127-37-7707-1-4-20180108.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/0464675f-656f-4bbb-b84e-e9d70afd25e8/resource/2b895219-8263-45fa-b2e8-2ce5546278b0/download/4127-37-7707-1-4-20180108.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Timeliness of financial reporting is a qualitative characteristics that enhance the usefulness of information and significant to users of financial statements. This study examines that...

Nguồn: CEO CHARACTERISTICS AND TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 19, 2018
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatDOCX
id2b895219-8263-45fa-b2e8-2ce5546278b0
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id0464675f-656f-4bbb-b84e-e9d70afd25e8
revision id317487cf-7edf-434c-9641-79572a855387
size42 KiB
stateactive
url typeupload