3. Thông tư 138.2018.BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/062cc043-a3c4-423a-bec7-f82caf08ecd9/download/3.-thong-t-138.2018.bqp.pdf

Thông tư 138/2018/TT-BQP. Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
format.pdf
id062cc043-a3c4-423a-bec7-f82caf08ecd9
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position2
revision idb459aa66-ae77-43bf-a1ea-56bec8aec953
size106,9 KiB
stateactive
url typeupload