Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển đông và giải pháp cho Việt Nam

Hợp tác cùng phát triển (khai thác chung) trên thực tế, là nhu cầu và cũng là giải pháp phù hợp có thể áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp tại một số khu vực ở Biển Đông hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam phải hết sức thận trọng và nhận diện rõ tham vọng của Trung Quốc ẩn sau chính sách “gác tranh chấp cũng khai thác”. Bài viết trình bày tổng quan về chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” này từ sự hình thành cho đến những nội dung cơ bản của chính sách. Từ đó, đề xuất các giải pháp cho Việt Nam để thực hiện hợp tác cùng phát triển (tiến hành khai thác chung) tại Biển Đông nhưng vẫn giữ vững chủ quyền của Việt Nam và các bên tranh chấp khác. Việt Nam sẽ chỉ tiến hành khai thác chung trên cơ sở Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 08:51 (ICT)