Chính sách pháp luật biển của Trung Quốc, từ góc nhìn của luật quốc tế hiện đại

Bài viết trình bày tổng quan về chính sách và pháp luật biển của Trung Quốc từ góc nhìn của pháp luật quốc tế hiện đại. Qua đó bài viết tập trung đánh giá chính sách và pháp luật biển của quốc gia này trong khuôn khổ các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Từ đó bài viết đưa ra kết luận rằng: Chính sách pháp luật về biển của Trung Quốc trong gần bảy thập kỷ qua đều thể hiện rất rõ tham vọng mở rộng kiểm soát trên các vùng biển của nước này. Các quy định trong chính sách pháp luật biển của Trung Quốc được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho những yêu sách và tham vọng phi lý phi pháp quốc tế của họ. Mặc dù được xây dựng rất bài bản song chính sách pháp luật biển của Trung Quốc vẫn bộc lộ nhiều điểm phi lý và phi pháp không phù hợp với các chuẩn tắc quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982. Đây là điều rất đáng quan ngại gây phương hại đến an ninh và hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Bá Diến
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:10 (ICT)