Chức năng của viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố theo bộ luật tố tụng hình sự 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện

Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực, nhóm tác giả nghiên cứu một số quy định về chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Thu Hạnh, Ngô Long Khánh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 08:19 (ICT)