Chuyển hướng trong bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ

Bài viết giới thiệu về quá trình và xu hướng phát triển của thể chế bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ, thể chế được thiết lập ban đầu là thể chế đa phương trong khuôn khổTổ chức Sở hữu trí tuệThế giới WIPO và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) đã từng được đánh giá là xây dựng một tiêu chuẩn chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên do sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, thể chế đa phương không đem lại hiệu quả nhưcác nước phát triển mong đợi nên các nước phát triển chuyển sang hướng đàm phán và thực hiện theo thể chế song phương, chủ yếu là các Hiệp định thương mại tự do – FTA nhằm tận dụng ưu thế kinh tế để yêu cầu các nước đang phát triển nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Xu hướng mới nhất để nâng cao các tiêu chuẩn bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ là hiệp định do một số bên đàm phán và ký kết sau đó đểmởcho các nước khác tựdo tham gia, nổi bật hiện nay là Hiệp định thương mại chống hàng giả(ACTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khó có thể cân bằng được lợi ích của cả nước phát triển và nước đang phát triển/kém phát triển nên cần sự nỗ lực của tất cả các bên tham gia, bởi vậy xây dựng một thể chế bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ thời kỳ hậu TRIPS vẫn là vấn đề đang được các nước quan tâm và cùng nỗ lực tham gia.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Hạnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 11:06 (ICT)