Đặc thù trong giải quyết tranh chấp thuế bằng thủ tục khiếu nại ở Việt Nam

Tranh chấp thuế là tranh chấp hành chính có liên quan đến quyết định thu thuếvà quyết định xử phạt đối với người nộp thuế. Hiện nay, giải quyết tranh chấp thuế bằng khiếu nại theo Luật Khiếu nại, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan giải quyết tranh chấp thuế là Cơ quan thuế, Cơ quan Hải quan, BộTài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Do tranh chấp về thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế, đặc biệt là ảnh hưởng đến thực hiện quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp và lợi ích của người góp vốn nên thời hạn giải quyết cần được rút ngắn và khắc phục tình trạng “Luật khung” trong xác định căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 09:34 (ICT)