Đại chiến thế giới không khói súng

Cái quan trọng nhất trong thế ký XXI là nhân tài - Câu đề từ ấy của đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Cát Ưu trong phim Thiên Hạ Vô Tặc giờ đây đã trở thành câu nói kinh điển của người Trung Quốc.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Số 224 - Bản tin đại học quốc gia Hà Nội, 2009
Tác giả Huy Đường
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 15:06 (ICT)