Dân chủ và sự độc lập của tòa án

Hiện nay Đảng và Nhà nước đang chủ trương cải cách các cơ quan tư pháp nhằm duy trì pháp chế và bảo vệ các quyền công dân một cách hiệu quả hơn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Võ Trí Hảo
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 08:14 (ICT)