Dẫn liệu bước đầu về loài chim mỏ rộng hung serilophus lunatus (Gould, 1834) ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Vườn Quốc gia Xuân Sơn được chính thức chuyển hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên vào ngày 17/4/2002

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Lân Hùng Sơn, Hà Đình Đức, Lê Đình Thủy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 09:14 (ICT)