Danh sách cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí trên toàn quốc

Danh sách các cơ sở lưu trú từ 2 sao trở xuống, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí trên toàn quốc (trừ tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Đăknong)

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Bộ Công An
Last Updated Tháng 6 27, 2020, 19:53 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2020, 23:00 (ICT)